Loader
silniční stavby

zjistit více informací

Silniční stavby

Zpracováváme všechny
stupně dokumentace.

železniční stavby

zjistit více informací

Železniční stavby

Zpracováváme všechny
stupně dokumentace.

letecké práce

zjistit více informací

Letecké práce

Nabízíme profesionální letecké filmování a fotografování.

atedos s.r.o.

Jsme zavedená firma se zkušenostmi v projektování dopravních staveb.

Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace – studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, a to pro silniční stavby a železniční stavby. Naše činnost zahrnuje mimo vlastní projektové práce i nabídku poradenských a konzultačních služeb, a dále možnost výkonu autorského dozoru, stavebního dozoru nebo technického dozoru investora.

Silniční stavby

Zpracováváme všechny stupně dokumentace – studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby.

silniční stavby - silnice silniční stavby - ostrůvek silniční stavby - chodník
silniční stavby - pěší zóna silniční stavby - železniční přejezd silniční stavby - krajnice

Naše činnost se zaměřuje na

 • Silnice I., II., III. třídy – opravy, rekonstrukce ucelených úseků, přeložky
 • Místní komunikace – novostavby, opravy, rekonstrukce
 • Dopravní zklidnění – přechody pro chodce, ochranné a zpomalovací ostrůvky, příčné prahy a retardéry, zužování komunikací, snižování rychlosti, zvýšení bezpečnosti.
 • Odvodnění – řešení poruch odvodnění – úprava spádů, návrh odvodňovacích zařízení – vpustě, příkopy, žlaby, rigoly, propustky, vsakovací zařízení atd.
 • Úpravy křižovatek, okružní křižovatky
 • Nemotoristické komunikace – chodníky, cyklostezky, pěší zóny, novostavby i rekonstrukce.
 • Stavby pro statickou dopravu - parkovací stání a parkoviště, odstavné plochy.
 • Stavby pro autobusovou dopravu – autobusová nádraží a zastávky, novostavby i rekonstrukce
 • Účelové komunikace – lesní a polní cesty, komunikace v průmyslových, obchodních a logistických areálech (manipulační plochy, odstavné plochy, nákladiště, obslužné komunikace).
 • V koordinaci se zkušenými autorizovanými architekty umíme navrhnout rekonstrukce komunikací, ulic a náměstí s důrazem na architektonické a urbanistické hodnoty, zejména v historických centrech měst a obcí, včetně zón s památkovou ochranou.

železniční stavby

Zpracováváme všechny stupně dokumentace – Studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby.

železniční stavby - protihluková stěna železniční stavby - původní stav železniční stavby - stanice
železniční stavby - aktuální stav železniční stavby - mostek železniční stavby - staniční podchod
 • Železniční tratě, stanice, vlečky - novostavby, opravy, rekonstrukce
 • Nástupiště, přejezdy, přechody pro pěší
 • Zpracování dokumentace orientačního systému pro cestující v železničních stanicích a zastávkách

letecké práce

Nabízíme profesionální letecké filmování a fotografování.

Naše společnost zaměstnává certifikovaného pilota a vlastní povolení k létání letadla bez pilota včetně povolení k provozování leteckých prací od Úřadu pro civilní letectví.

Druhy leteckých prací

 • Letecké práce ve stavebnictví
 • Letecké práce v zemědělství
 • Letecké práce v lesním hospodářství
  a ochraně životného prostředí
 • Kontrolní, měřící, pozorovací a hlídkové lety
 • Provádění leteckého snímkování
letecké práce - více informací

zjistit více informací

Komplexní služby

Nabízíme i další služby mimo vlastní projektování. Pro zákazníka zajistíme zejména komplexní inženýrskou činnost obsahující všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů. Zajistíme vynětí ze zemědělského nebo lesního půdního fondu, vyřídíme povolení se stavbou v ochranných pásmech (např. dráhy, lesa, inženýrských sítí) i další požadovaná řízení. (např. dotčení významného krajinného prvku, vodoprávní řízení).

Reference

2011

Silnice II/150: křižovatka se sil. III/4389 – hranice okresů km
– vs, silnice III/43810, III/4389: Loukov – Libosváry;  3. etapa: Loukov – Libosváry

Rekonstrukce místních komunikací v obci Majetín

III/43510 Blatec-průtah

II/449 Senice-průtah

2012

Palachovo náměstí

Silnice III/50736: Brumov-Návojná, etapa I.

TIMPO, oprava přilehlých zpevněných ploch

Silnice III/49516: Bojkovice, průjezdní úsek

2013

Rekonstrukce chodníku na ulici Komenského v Bojkovicích

Silnice II/438: Dobrotice–průtah

Přechody Olomouc

Ulice Na Chmelnici - prodloužení komunikace a vodovodu

2014

Komunikace Zahradní ulice
v Senici na Hané

II/449 Senice-průtah

Výstavba chodníků a parkovacích stání podél silnice II/449
v Senici na Hané

Parkoviště na nám. Míru
v Senici na Hané

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“

2015

Oprava místní komunikace
na ulici Domky

Silnice II/446 Hanušovice-Nová Seninka

Silnice III/50736: Brumov – Návojná, Etapa I.

Studie dopravního terminálu Litovel

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Revitalizace trati Bludov-Jeseník“

2016

Cyklistická stezka v Senici na Hané

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Rekonstrukce chodníku
na ulici Nádražní

III/4345 Klenovice-Ivaň

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „DOZ Mikulovice-Jeseník“

Cyklostezka Slatinice – Lutín

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo)-Ramzová (mimo)-Jeseník (mimo)“

naši klienti

Olomoucký kraj

Magistrát města
Olomouce

Ředitelství silnic
Zlínského kraje

Správa železniční
a dopravní cesty

Město Litovel

Dopravní podnik
města Olomouce

Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc

Město Bojkovice

Město Plumlov

Obec Senice
na Hané

Obec Slatinice

Obec Lutín

Město Holešov
(Zlínský kraj)

Obec Majetín

Obec Blatec

Obec Klenovice
na Hané

Obec Šumice
(Zlínský kraj)

Obec Rudice
(Zlínský kraj)

Obec
Bělkovice-Lašťany

Obec Loukov
(Zlínský kraj)

Obec Návojná
(Zlínský kraj)

kontakty

ATEDOS s.r.o.

Ateliér dopravních staveb

Akátová 183, 783 14 Hlušovice

provozovna firmy:

Hálkova 853/8, 779 00, Olomouc

mobil: +420 732 146 429

e-mail: atedos@atedos.cz

www.atedos.cz

IČ: 28652134

DIČ: CZ28652134

č.ú.: 43-8948220207/0100

Ing. Monika Chrenková

jednatelka společnosti

tel.: +420 732 146 429

e-mail: chrenkova@atedos.cz

Ing. Michal Březina

projektant

tel.: +420 731 806 874

e-mail: brezina@atedos.cz

Ing. Hana Zajíčková

projektant

tel.: +420 735 125 695

e-mail: zajickova@atedos.cz

Rastislav Chrenko

letecké práce

tel.: +420 732 146 429

e-mail: chrenko@atedos.cz

Bc. Michal Dvořák

grafik, fotograf

tel.: +420 739 544 969

e-mail: dvorak@atedos.cz

Máte dotaz?

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě.

Formulář byl přijat.

kliknutím pokračujte
Atedos - ateliér dopravních staveb Olomouc

ATEDOS s.r.o.

Akátová 183, 783 14 Hlušovice

provozovna firmy:

Hálkova 853/8, 779 00 Olomouc

mobil: +420 732 146 429

e-mail: atedos@atedos.cz

www.atedos.cz

IČ: 28652134 / DIČ: 28652134

Atedos - ateliér dopravních staveb Olomouc

Jsme zavedená firma se zkušenostmi v projektování dopravních staveb. Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace.

silniční stavby - silnice silniční stavby - ostrůvek silniční stavby - chodník
silniční stavby - pěší zóna silniční stavby - železniční přejezd silniční stavby - krajnice
železniční stavby - protihluková stěna železniční stavby - původní stav železniční stavby - stanice
železniční stavby - aktuální stav železniční stavby - mostek železniční stavby - staniční podchod

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě.

Formulář byl přijat.

alt text

zjistit více informací

alt text

zjistit více informací

alt text

zjistit více informací

Silniční
stavby

Zpracováváme všechny
stupně dokumentace.

Železniční
 stavby

Zpracováváme všechny
stupně dokumentace.

Letecké
práce

Nabízíme profesionální letecké filmování a fotografování.

silniční stavby - silnice silniční stavby - ostrůvek
silniční stavby - pěší zóna silniční stavby - železniční přejezd
silniční stavby - krajnice silniční stavby - chodník
železniční stavby - protihluková stěna železniční stavby - původní stav
železniční stavby - aktuální stav železniční stavby - mostek
železniční stavby - stanice železniční stavby - staniční podchod
alt text

zjistit více informací

ATEDOS s.r.o.

Ateliér dopravních staveb

Akátová 183, 783 14 Hlušovice

sídlo firmy:

Hálkova 853/8, 779 00, Olomouc

mobil: +420 732 146 429

e-mail: atedos@atedos.cz

www.atedos.cz

IČ: 28652134

DIČ: CZ28652134

č.ú.: 43-8948220207/0100

Ing. Monika Chrenková

jednatelka společnosti

tel.: +420 732 146 429

e-mail: chrenkova@atedos.cz

 

Ing. Michal Březina

projektant

tel.: +420 731 806 874

e-mail: brezina@atedos.cz

 

Ing. Hana Zajíčková

projektant

tel.: +420 735 125 695

e-mail: zajickova@atedos.cz

 

Rastislav Chrenko

letecké práce

tel.: +420 732 146 429

e-mail: chrenko@atedos.cz

 

Bc. Michal Dvořák

grafik, fotograf

tel.: +420 739 544 969

e-mail: dvorak@atedos.cz

Atedos - ateliér dopravních staveb Olomouc

© 2017 ATEDOS Olomouc s.r.o.    |    Všechna práva vyhrazena 
webdesign by karkulindesign.cz

silniční stavby - silnice silniční stavby - ostrůvek
silniční stavby - pěší zóna silniční stavby - železniční přejezd
silniční stavby - krajnice silniční stavby - chodník
železniční stavby - protihluková stěna železniční stavby - původní stav
železniční stavby - aktuální stav železniční stavby - mostek
železniční stavby - stanice železniční stavby - staniční podchod

2011

Silnice II/150: křižovatka se sil. III/4389 – hranice okresů km – vs, silnice III/43810, III/4389: Loukov – Libosváry;  3. etapa: Loukov – Libosváry

Rekonstrukce místních komunikací v obci Majetín

III/43510 Blatec-průtah

II/449 Senice-průtah

2012

Palachovo náměstí

Silnice III/50736: Brumov-Návojná, etapa I.

TIMPO, oprava přilehlých zpevněných ploch

Silnice III/49516: Bojkovice, průjezdní úsek

2013

Rekonstrukce chodníku na ulici Komenského v Bojkovicích

Silnice II/438: Dobrotice–průtah

Přechody Olomouc

Ulice Na Chmelnici - prodloužení komunikace a vodovodu

2014

Komunikace Zahradní ulice v Senici na Hané

II/449 Senice-průtah

Výstavba chodníků a parkovacích stání podél silnice II/449 v Senici na Hané

Parkoviště na nám. Míru v Senici na Hané

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“

2015

Oprava místní komunikace na ulici Domky

Silnice II/446 Hanušovice-Nová Seninka

Silnice III/50736: Brumov – Návojná, Etapa I.

Studie dopravního terminálu Litovel

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Revitalizace trati Bludov-Jeseník“

2016

Cyklistická stezka v Senici na Hané

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice"

Rekonstrukce chodníku na ulici Nádražní

III/4345 Klenovice-Ivaň

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „DOZ Mikulovice-Jeseník"

Cyklostezka Slatinice – Lutín

Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo)-Ramzová (mimo)-Jeseník (mimo)“

Olomoucký kraj

Magistrát města Olomouce

Ředitelství silnic Zlínského kraje

Správa železniční a dopravní cesty

Město Litovel

Dopravní podnik města Olomouce

Inženýrské a dopravní stavby Olomouc

Město Bojkovice

Město Plumlov

Obec Loukov (Zlínský kraj)

Obec Návojná

Obec Bělkovice-Lašťany

Obec Senice na Hané

Obec Slatinice

Obec Lutín

Obec Majetín

Obec Blatec

Obec Klenovice na Hané

Město Holešov

Obec Rudice

Obec Šumice

ATEDOS s.r.o.

Ateliér dopravních staveb

Akátová 183, 783 14 Hlušovice

sídlo firmy:

Hálkova 853/8, 779 00, Olomouc

mobil: +420 732 146 429

e-mail: atedos@atedos.cz

www.atedos.cz

IČ: 28652134

DIČ: CZ28652134

č.ú.: 43-8948220207/0100

Atedos - ateliér dopravních staveb Olomouc

© 2017 ATEDOS Olomouc s.r.o.
webdesign by karkulindesign.cz