Loader

atedos s.r.o.

Jsme zavedená firma se zkušenostmi v projektování dopravních staveb.

Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace – studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby, a to pro silniční stavby a železniční stavby. Naše činnost zahrnuje mimo vlastní projektové práce i nabídku poradenských a konzultačních služeb, a dále možnost výkonu autorského dozoru, stavebního dozoru nebo technického dozoru investora.

silniční stavby

zjistit více informací

železniční stavby

zjistit více informací

letecké práce

zjistit více informací

vizualizace

zjistit více informací

Silniční stavby

Zpracováváme všechny
stupně dokumentace.

Železniční stavby

Zpracováváme všechny
stupně dokumentace.

Letecké práce

Nabízíme profesionální letecké filmování a fotografování.

Vizualizace

Jak váš projekt vypadá ve skutečnosti?

Silniční stavby

Zpracováváme všechny stupně dokumentace – studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby.

Naše činnost se zaměřuje na

 • Silnice I., II., III. třídy – opravy, rekonstrukce ucelených úseků, přeložky
 • Místní komunikace – novostavby, opravy, rekonstrukce
 • Dopravní zklidnění – přechody pro chodce, ochranné a zpomalovací ostrůvky, příčné prahy a retardéry, zužování komunikací, snižování rychlosti, zvýšení bezpečnosti.
 • Odvodnění – řešení poruch odvodnění – úprava spádů, návrh odvodňovacích zařízení – vpustě, příkopy, žlaby, rigoly, propustky, vsakovací zařízení atd.
 • Úpravy křižovatek, okružní křižovatky
 • Nemotoristické komunikace – chodníky, cyklostezky, pěší zóny, novostavby i rekonstrukce.
 • Stavby pro statickou dopravu - parkovací stání a parkoviště, odstavné plochy.
 • Stavby pro autobusovou dopravu – autobusová nádraží a zastávky, novostavby i rekonstrukce
 • Účelové komunikace – lesní a polní cesty, komunikace v průmyslových, obchodních a logistických areálech (manipulační plochy, odstavné plochy, nákladiště, obslužné komunikace).
 • V koordinaci se zkušenými autorizovanými architekty umíme navrhnout rekonstrukce komunikací, ulic a náměstí s důrazem na architektonické a urbanistické hodnoty, zejména v historických centrech měst a obcí, včetně zón s památkovou ochranou.

železniční stavby

Zpracováváme všechny stupně dokumentace – Studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby.

 • Železniční tratě, stanice, vlečky - novostavby, opravy, rekonstrukce
 • Nástupiště, přejezdy, přechody pro pěší
 • Zpracování dokumentace orientačního systému pro cestující v železničních stanicích a zastávkách

letecké práce

Nabízíme profesionální letecké filmování a fotografování.

Naše společnost zaměstnává certifikovaného pilota a vlastní povolení k létání letadla bez pilota včetně povolení k provozování leteckých prací od Úřadu pro civilní letectví.

Druhy leteckých prací

 • Letecké práce ve stavebnictví
 • Letecké práce v zemědělství
 • Letecké práce v lesním hospodářství
  a ochraně životného prostředí
 • Kontrolní, měřící, pozorovací a hlídkové lety
 • Provádění leteckého snímkování
letecké práce - více informací

zjistit více informací

Komplexní služby

Nabízíme i další služby mimo vlastní projektování. Pro zákazníka zajistíme zejména komplexní inženýrskou činnost obsahující všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů. Zajistíme vynětí ze zemědělského nebo lesního půdního fondu, vyřídíme povolení se stavbou v ochranných pásmech (např. dráhy, lesa, inženýrských sítí) i další požadovaná řízení. (např. dotčení významného krajinného prvku, vodoprávní řízení).

Vizualizace

Chcete mít lepší představu, jak projekt vypadá ve skutečnosti?

Rádi byste se podívali na možné varianty zasazené do 3d reality a udělali si tak jasný názor, která varianta je ta nejlepší? Obraťte se na nás! Zpracováváme vizualizace všech druhů projektů staveb, dále se specializujeme také na projektování ve 3D, BIM a nabízíme i 3D tisk.

vizualizace - více informací

zjistit více informací

Reference

 • 2018

  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku
   Brno – Slatina – Blažovice“
  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba“
  • PD Oprava tramvajové trati tř. Míru a Palackého, Olomouc
  • Oprava vozovky na ulici Balcárkova
  • Balcárkova, chodník
  • Oprava kolejového rozvětveni Náměstí Hrdinů, výhybkové zhlaví ul. Palackého
  • Holice - Na Zábraní, infrastruktura
  • Demlova – nová komunikace
  • Rezidence Demlovka - dopravní řešení
 • 2016

  • Cyklistická stezka v Senici na Hané
  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Hanušovice“
  • Rekonstrukce chodníku na ulici Nádražní
  • III/4345 Klenovice – Ivaň
  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „DOZ Mikulovice – Jeseník“
  • Cyklostezka Slatinice – Lutín
  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov-Hanušovice (mimo)-Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo)“
 • 2014

  • Komunikace Zahradní ulice v Senici na Hané
  • II/449 Senice – průtah
  • Výstavba chodníků a parkovacích stání podél silnice II/449 v Senici na Hané
  • Parkoviště na nám. Míru v Senici na Hané
  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“
 • 2012

  • Palachovo náměstí
  • Silnice III/50736: Brumov-Návojná, etapa I.
  • TIMPO, oprava přilehlých zpevněných ploch
  • Silnice III/49516: Bojkovice, průjezdní úsek
 • 2019

  • III. etapa regenerace sídliště v Lutíně - dvůr
  •  Oprava kolejových oblouků křižovatek ul. Litovelská – Na Šibeníku a ul. Ostravská – Sladkovského
  •  Obec Slatinky – chodník a venkovní osvětlení podél silnice III/44924
  • Zahrady Břuchotín – dopravní řešení
 • 2017

  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“
  • Letecké práce – videozáznam – stavba „Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc-výhybkové zhlaví ul. Legionářská“
  • Letecké práce – videozáznam – budova SPEA
  • Zpomalovací ostrůvek na Třebčínské ulici v Lutíně
  • Rekonstrukce chodníku v obci Cakov
  • Oprava tramvajové trati ul. 8 května, Olomouc
  • Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova
  • Autobusová zastávka Na Špici, směr Hlavní nádraží
  • Autobusová zastávka Na Špici, směr Na Střelnici
 • 2015

  • Oprava místní komunikace na ulici Domky
  • Silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka
  • Silnice III/50736: Brumov – Návojná, Etapa I.
  • Studie dopravního terminálu Litovel
  • Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“
 • 2013

  • Rekonstrukce chodníku na ulici Komenského
   v Bojkovicích
  • Silnice II/438: Dobrotice – průtah
  • Přechody Olomouc
  • Ulice Na Chmelnici – prodloužení komunikace
   a vodovodu
 • 2011

  • Silnice II/150: křižovatka se sil. III/4389 – hranice okresů km – vs, silnice III/43810, III/4389: Loukov
   – Libosváry;  3. etapa: Loukov – Libosváry
  • Rekonstrukce místních komunikací v obci Majetín
  • III/43510 Blatec – průtah
  • II/449 Senice – průtah

naši klienti

Olomoucký kraj

Město Litovel

Město Plumlov

Město Holešov
(Zlínský kraj)

Obec Šumice
(Zlínský kraj)

Obec Návojná
(Zlínský kraj)

Magistrát města
Olomouce

Dopravní podnik
města Olomouce

Obec Senice
na Hané

Obec Majetín

Obec Rudice
(Zlínský kraj)

Ředitelství silnic
Zlínského kraje

Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc

Obec Slatinice

Obec Blatec

Obec
Bělkovice-Lašťany

Správa železniční
a dopravní cesty

Město Bojkovice

Obec Lutín

Obec Klenovice
na Hané

Obec Loukov
(Zlínský kraj)

kontakty

ATEDOS s.r.o.

Ateliér dopravních staveb

Akátová 183, 783 14 Hlušovice

mobil: +420 732 146 429

e-mail: atedos@atedos.cz

www.atedos.cz

IČ: 28652134

DIČ: CZ28652134

č.ú.: 43-8948220207/0100

Ing. Monika Chrenková

jednatelka společnosti

tel.: +420 732 146 429

e-mail: chrenkova@atedos.cz

Máte dotaz?

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě.

Formulář byl přijat.

kliknutím pokračujte
Atedos - ateliér dopravních staveb Olomouc

Informace o  společnosti

Silniční stavby

Železniční stavby

Letecké práce

Komplexní služby

Reference

Naši klienti

Kontakty

ATEDOS s.r.o.

Akátová 183, 783 14 Hlušovice

mobil: +420 732 146 429

e-mail: atedos@atedos.cz

www.atedos.cz

IČ: 28652134

DIČ: 28652134

Atedos - ateliér dopravních staveb Olomouc

Jsme zavedená firma se zkušenostmi v projektování dopravních staveb. Nabízíme zpracování všech stupňů projektové dokumentace.